Menu

Procedure for rekruttering i HBI

Denne procedure skal sikre at personer i HB&I (trænere og scouts), altid overholder de etiske regler for kontakt til spillere, forældre og klubber, inden for de givne regler.

Hvis HB&I tilbyder og eller kontakter en spiller for prøvetræning, om det er spilleren som henvender sig eller om det er klubben der henvender sig på spilleres. Er det altid HoR’s ansvar at informere spillerens klub om kontakten og hvad der er blevet tilbudt, inden spilleren kommer til HB&I første gang.

Efter et forløb vil HoR informere spillerens klub om hvad vi har set og hvad vi har tilbudt spilleren, også hvis vurderingen er at vi ikke tilbyder spilleren en plads på vores hold.

HB&I informerer spillerens klub via mail omkring henvendelsen.

HB&I tager kontakten til forældre via telefon, mail og møder.
Vi vil til første prøvetræning invitere forældre og spillere til en kort snak og rundvisning inden træningen. Efter forløbet vil spiller og forældre blive inviteret til et opsamlingsmøde, hvor HB&I præsentere en spillerudviklingsplan på baggrund af det vi har set, samt en plan for det videre forløb.

Ved henvendelse fra en spiller er det altid HoR’s ansvar i samarbejde med UUT, HoC og, eller Cheftræneren at vurdere hvilket hold den pågældende spiller skal i forløb på.

HB&I vil ikke kontakte eller have dialog med spillere og forældre via sociale medier. Bliver klubben, træneren eller anden person i HB&I kontaktet via klubben eller egen sociale medier, SKAL de henvise til at kontakte HoR via mail eller telefon.

HB&I vil altid være en spiller behjælpelig med tiltag der kan fastholde spilleren i fodbold også hvis spilleren ikke længere ønsker at spille i HB&I uagtet årsag. Det er HB&I’s vision og målsætning at alle spillere skal være motiveret og glade for at spille fodbold, uanset hvilken klub de ønsker at finde denne glæde og motivation.

Det er altid HoR, UUT, HoC og Cheftrænerens ansvar at vurderer om en spiller skal ind på den respektive årgang.

HB&I vil ikke indgå aftaler med rekrutterede spillere til ungdomssegmentet.

HB&I følger til hver en tid de gældende regler for klubskifte i henhold til Dansk Fodbolds regler for klubskifte, samt DBU’s Børnesyn.

Luk