Menu

Ordensreglement

I Holbæk Bold- og Idrætsforening ønsker vi alle får en god fodboldoplevelse! Så af hensyn til opretholdelse af god ro og orden samt for publikums sikkerhed har vi fastsat følgende regler, som skal overholdes.

Ordensreglement gælder for alle fodboldkampe på Stadion i Holbæk Sportsby.

 • kontrollørernes anvisning skal efterkommes – De er der for jeres skyld.
 • Der er kun adgang til stadion for betalende gæster eller gæster med akkrediteringer, sæsonkort og gæster der på anden vis er berettiget til at opholde sig på stadion.

 • Kontrollørerne kan til hver en tid visitere gæsterne på stadion.

 • Anvendelse, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer hører ikke hjemme på stadion og vil blive politianmeldt.

 • Styr din brandert – der er ikke adgang for tydeligt berusede personer.

 • Er du under 18 år udskænkes ikke alkohol til dig. Dine ældre venner køber heller ikke til dig. Hav et foto-ID klar hvis du er velsignet med et ungdommeligt udseende

 • I Holbæk Bold- og Idrætsforeningen passer vi godt på hinanden! Alle former for vold eller trusler om vold mod personale, kontrollører, spillere, dommere eller andre gæster medfører øjeblikkelig bortvisning, samt evt. politianmeldelse.

 • Respekter hinanden. Utrygskabende og/eller aggressiv adfærd overfor andre gæster accepteres ikke.

 • Følgende må ikke medbringes på stadion i Holbæk Sportsby:
  • Våben eller våbenlignende genstande
  • Drikkevarer og mad
  • Flasker, bægre, krus eller dåser, som er fremstillet i et materiale, der kan gå i stykker eller splintre
  • Fyrværkeri, romerlys, laserpenne eller andre pyrotekniske genstande
  • Mekanisk drevne støjinstrumenter, f.eks. kompressorhorn.
 • Det er ydermere forbudt for gæster at foretage sig følgende eller lignede på Stadion i Holbæk Sportsby:
  • At kaste med genstande
  • At maskere sig
  • At forcere afskærmninger ind til banen og spillerområde
  • At klatre op i hegn, belysningsanlæg, bygninger og facader
  • At ytre had, racistiske, religiøse, homofobiske eller sexistiske tilråb mod dommere, spillere eller andet publikum
 • Kommercielle aktiviteter af enhver art på stadion kræver aftale med Holbæk Bold- og Idrætsforening. Kommerciel aktivet kan være, men er ikke begrænset til salg af varer og tjenester, indsamling af data, lyd og billede med henblik på videresalg eller offentliggørelse i kommercielt øjemed fx videresalg til bookmakere eller deres underleverandører. Overtrædelser af dette vilkår, kan medføre bortvisning samt karantæne og erstatning af klubbens tab som følge af aktiviteten.

 • Der er ikke adgang for gæster som er iført rygmærker eller anden rocker/banderelateret afmærkning.

 • Opstillede afspærringer skal respekteres.

Overtrædelse af ovenstående kan medføre bortvisning.

Luk